Αποστολή του τμήματος


Αποστολή του Τμήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στο μάρκετινγκ με έμφαση στο ηλεκτρονικό μάρκετινγκ, στο μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων και τουριστικών υπηρεσιών. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει, νέες πρωτοποριακές μεθόδους προβολής και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών με τη χρήση του διαδικτύου και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής, επικοινωνιών και πολυμέσων.

Ιδιαίτερα πρέπει να τονίσουμε ότι το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε όχι μόνο να καλύψει τις ανάγκες της σημερινής αγοράς εργασίας, αλλά και να μπορούν οι απόφοιτοί του να αντεπεξέλθουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και την απαραίτητη ευελιξία στις νέες προκλήσεις που δημιουργούνται, με την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στον τομέα του Μάρκετινγκ. 

 Αξίζει να αναφέρουμε ότι όλα τα αντικείμενα διδάσκονται με έμφαση στις εφαρμογές και στην εργαστηριακή άσκηση, ώστε οι απόφοιτοί μας να είναι άμεσα παραγωγικοί και αξιοποιήσιμοι από τους εργοδότες τους. Εξάλλου,  γίνεται  συνεχής προσπάθεια για διαρκή, ενεργό και πολυδιάστατη σύνδεση του Τμήματος με την παραγωγή, μέσω κοινών ερευνητικών - αναπτυξιακών προγραμμάτων και προσκεκλημένων ομιλητών για διαλέξεις, αλλά και μέσω της υποχρεωτικής πρακτικής εξάσκησης των σπουδαστών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by