ΕΠΕΑΕΚ

Η ανάπτυξη και λειτουργία του τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, χρηματοδοτείται από το ΕΠΕΑΕΚ. Το ΕΠΕΑΕΚ είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το οποίο σχεδιάστηκε για την Εκπαίδευση και την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση με στόχο να ανταποκριθεί η Ελλάδα στις προκλήσεις που διαμορφώνονται διεθνώς με την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, μετατρέποντάς τις σε ευκαιρίες ανάπτυξης και ποιότητας ζωής.

Το ΕΠΕΑΕΚ είναι ένα από τα 24 Προγράμματα του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (2000-2006) για την Ελλάδα και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο κατά 75% και το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25%.

Η χρηματοδότηση αφορά τα έξοδα λειτουργίας του τμήματος, για το χρονικό διάστημα 2003-2006, και προμήθειες που θα γίνουν για να υποστηρίξουν την ανάπτυξή του. Συγκεκριμένα στις δαπάνες συμπεριλαμβάνονται:

 • Αμοιβές προσωπικού (εκπαιδευτικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού).
 • Δαπάνες προμήθειας βιβλίων πολλαπλής βιβλιογραφίας.
 • Δαπάνες προμήθειας ή ανάπτυξης λογισμικού.
 • Δαπάνες προμήθειας ή ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού (έντυπου και ηλεκτρονικού).
 • Δαπάνες για προμήθεια εξοπλισμού (Υπολογιστές, επιστημονικά όργανα, έπιπλα κλπ).
 • Δαπάνες για συντήρηση Λογισμικού /Εξοπλισμού.
 • Δαπάνες για συνδρομές έντυπου υλικού / βάσεις δεδομένων / δικαίωμα χρήσης λογισμικού.
 • Δαπάνες αναλωσίμων.
 • Δαπάνες μετακινήσεων.
 • Δαπάνες δημοσιότητας.
 • Δαπάνες σεμιναρίων, ημερίδων, διαλέξεων.


Για περισσότερες πληροφορίες στο site του ΕΠΕΑΕΚ ( www.epeaek.gr ).

 

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by