Πρόγραμμα Σπουδών

Στις σελίδες αυτές μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Εμπορίας & Διαφήμισης.
Κατεβάστε το πλήρες πρόγραμμα σπουδών σε μορφή pdf. 

(Θ = Θεωρία, Ε = Εργαστήριο, Α.Π. = Ασκήσεις στον Πίνακα - [Φροντιστήριο], Φ.Ε. = Φόρτος Εργασίας, Δ.Μ.=Διδακτικές Μονάδες)

Α' Εξάμηνο
Α/Α Μάθημα Θ Ε ΑΠ Σύνολο ΦΕ ΔΜ
1 Αρχές Marketing 3 1 4 10 6 6
2 Εισαγωγή στην πληροφορική 2 3 - 5 9 5
3 Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων 3 - - 3 9 5
4 Μικρο-Οικονομία 2 - 2 4 8 5
5 Στοιχεία Δικαίου 2 - - 2 6 4
6 Μαθηματικά Επιχειρήσεων 2 - 2 4 8 5
Σύνολο - - - 22 50 30 30
 

Β' Εξάμηνο
Α/Α Μάθημα Θ Ε ΑΠ Σύνολο ΦΕ ΔΜ
1 Μίγμα Marketing 3 - 1 4 10 5
2 Συμπεριφορά Καταναλωτή 3 - - 3 9 5
3 Μακρο-Οικονομία 2 - 2 4 8 5
4 Βασικές Εφαρμογές Πληροφορικής 2 3 0 5 7 5
5 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 2 - 1 3 7 5
6 Αρχές Λογιστικής 2 2 - 4 8 5
  Σύνολο - - - 23 51 30

 

Γ' Εξάμηνο
Α/Α Μάθημα Θ Ε ΑΠ Σύνολο ΦΕ ΔΜ
1 Οργάνωση & Διοίκηση Πωλήσεων 2 - 1 3 7 4.5
2 Αρχές Διαφήμισης 2 - 2 4 8 5
3 Βιομηχανικό Marketing 3 - - 3 9 5.5
4 Βάσεις Δεδομένων 2 2 - 4 8 5
5 Χρηματοοικονομική Διοίκηση-Κοστολόγηση 2 2 - 4 8 5
6 Εφαρμοσμένη Στατιστική Επιχειρήσεων 2 2 - 4 8 5
Σύνολο - - - 22 48 30 30


 

Δ' Εξάμηνο
Α/Α Μάθημα Θ Ε ΑΠ Σύνολο ΦΕ ΔΜ
1 Marketing Λιανικού Εμπορίου 3 - 1 4 10 6
2 Δημόσιες Σχέσεις - Επικοινωνία 2 - 1 3 7 4.5
3 Έρευνα Αγοράς 2 2 - 4 8 5
4 Δίκτυα Υπολογιστών 2 2 1 5 9 5.5
5 Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης 2 1 - 3 7 4
Και ένα μάθημα επιλογής από τα παρακάτω
Δ1 Αγροτική Οικονομία 2 - 2 4 8 5
Δ2 Τουριστική Οικονομία 2 - 2 4 8 5
Δ3 Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 2 2 - 4 8 5
  Σύνολο - - - 23 49 30


 

Ε' Εξάμηνο
Α/Α Μάθημα Θ Ε ΑΠ Σύνολο ΦΕ ΔΜ
1 Διεθνές Marketing 2 - 2 4 8 5
2 Logistics - Εφοδιαστική Αλυσίδα 2 - 2 4 8 5
3 Προγραμματισμός Επενδύσεων 2 - 1 3 7 4.5
4 Ορολογία Marketing (Αγγλικά) 2 - 2 4 7 4
5 Προγραμματισμός Διαδυκτίου 2 3 - 5 9 5.5
Και ένα μάθημα επιλογής από τα παρακάτω
E1 Marketing Αγροτικών Προϊόντων 2 - 2 4 8 5
E2 Τουριστικό Μάρκετινγκ 2 - 2 4 8 5
E3 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2 - 2 4 8 5
  Σύνολο - - - 32 47 30


 

Στ' Εξάμηνο
Α/Α Μάθημα Θ Ε ΑΠ Σύνολο ΦΕ ΔΜ
1 Διαφημιστική Εκστρατεία 3 - 3 6 12 7.5
2 Β2Β Μάρκετινγκ 2 - 3 5 8 5.5
3 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 3 - - 3 9 6
Ελεύθερη Επιλογή Μαθημάτων
Μαθήματα Τομέα Αγροτικού Μάρκετινγκ
4 Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων 2 - 3 5 9 5.5
5 Διαχείρηση Φυσικών Πόρων
& Περιβάλλοντος
3 - 3 6 9 5.5
Μαθήματα Τομέα Τουριστικού Μάρκετινγκ
5 Σχεδιασμός Τουριστικής Ανάπτυξης 3 - 3 6 9 5.5
6 Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού 3 - 3 6 9 5.5
Μαθήματα Τομέα Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ
5 Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2 3 - 5 9 5.5
6 Εφαρμογές Πολυμέσων στο Marketing 3 3 - 6 9 5.5
Σύνολο - - - 23 48 30


 

Ζ' Εξάμηνο
Α/Α Μάθημα Θ Ε ΑΠ Σύνολο ΦΕ ΔΜ
1 Στρατηγικό Marketing 3 - 2 5 11 7
2 Σεμινάριο Τελειόφοιτων(Θέματα Marketing) 3 - 2 5 11 6.5
3 Επιχειρησιακή Έρευνα 3 2 - 5 11 6.5
Ελεύθερη Επιλογή Μαθημάτων
Μαθήματα Τομέα Αγροτικού Μάρκετινγκ
4 Ποιότητα Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων 2 2 - 4 8 5
5 Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
στον Αγροτικό Τομέα
2 2 - 4 8 5
Μαθήματα Τομέα Τουριστικού Μάρκετινγκ
6 Marketing Τουριστικών Προορισμών 2 - 2 4 8 5
7 Διαφήμιση & Προώθηση
Τουριστικών Υπηρεσιών
2 - 2 4 8 5
Μαθήματα Τομέα Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ
8 Ηλεκτρονικές Αγορές & Υπηρεσίες 2 2 - 4 8 5
9 Ηλεκτρονικές Συναλλαγές & Ασφάλεια 2 2 - 4 8 5
Σύνολο 22 48 30

 

Η' Εξάμηνο
Α/Α Μάθημα                           ΦΕ ΔΜ
1 Πτυχιακή Εργασία         10 20
2 Πρακτική Άσκηση         40 10
  Σύνολο         50 30
Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by