Πτυχιακές Εργασίες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, διεξάγεται με την επίβλεψη εκπαιδευτικού προσωπικού και επικεντρώνεται στην εφαρμογή των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος. Το κείμενο αυτό περιγράφει τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας των σπουδαστών του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η πτυχιακή εργασία βοηθάει τον σπουδαστή να αναπτύξει ικανότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση σύνθετων καταστάσεων. Συγκεκριμένα, μέσα από την πτυχιακή εργασία ο σπουδαστής μαθαίνει:

  • Να σχεδιάζει, να προγραμματίζει, να παρακολουθεί και να ελέγχει την εξέλιξη εργασιών.
  • Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.
  • Να χρησιμοποιεί συνδυαστικά τις γνώσεις, τα εργαλεία και τις τεχνικές που έχει διδαχθεί.
  • Να υποστηρίζει τις απόψεις και τις ιδέες του.
  • Να παρουσιάζει τα ευρήματα και τα επιτεύγματά του με διάφορους τρόπους.

Μέσω της πτυχιακής εργασίας, ο σπουδαστής αξιοποιεί τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχει αναπτύξει κατά τη διάρκεια της φοίτησής του και επιπλέον μαθαίνει να λειτουργεί και να εργάζεται μόνος μεθοδικά, χρησιμοποιώντας συνδυαστική σκέψη πειθαρχημένα, προκειμένου να φέρει σε πέρας την πτυχιακή εργασία του. Σε περίπτωση που δύο σπουδαστές εργάζονται για την ίδια πτυχιακή, η εργασία ενισχύει το πνεύμα συνεργασίας και προτρέπει τους σπουδαστές να λύσουν διάφορα προβλήματα καταμερισμού εργασίας.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (κάντε κλικ πανω στο τίτλο για να τα κατεβάσετε )
Αξιολόγηση Πτυχιακής Εργασίας (Αίτηση - Οδηγίες - Πρακτικό)

 

* Τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να συμπληρώνονται και να κατατίθενται τόσο ηλεκτρονικά όσο και έντυπα διαφορετικά η πτυχιακή εργασία ΔΕΝ θα εξετάζεται απο την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by