Τομέας Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ
 
Το Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ και το Ηλεκτρονικό Εμπόριο αποτελούν δύο νέους τομείς του γενικότερου πλαισίου του μάρκετινγκ με καινοτόμες εφαρμογές που ακολουθούν τις εξελίξεις αλλά και την ταχύτητα των αλλαγών και των αναγκών των σύγχρονων καταναλωτών μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών και εφαρμογών με σκοπό την ταχύτερη, πιο έγκυρη και ανά πάσα στιγμή ενημερωμένη πληροφόρηση του τελικού καταναλωτή και ικανοποίηση των αναγκών του. Σταδιακά λοιπόν σε αυτό τον τομέα οι φοιτητές :
  • Θα έρθουν σε επαφή με τα σύγχρονα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας δίνοντας έμφαση στις δυνατότητες, τις ιδιαιτερότητές τους αλλά και τη σύνδεση τους με τον τομέα του μάρκετινγκ
  • Θα κατανοήσουν και θα εφαρμόσουν θεωρητικά και πρακτικά τις αρχές μάρκετινγκ στο χώρο του διαδικτύου αλλά και θα διδαχθούν τη σημασία του ηλεκτρονικού εμπορίου στη διαμόρφωση της παγκόσμιας αγοράς αλλά και τις επιπτώσεις αντίθετα στο εμπόριο της παγκοσμιοποίησης της αγοράς.
  • Θα ανακαλύψουν τις έννοιες του ηλεκτρονικού εμπορίου και του ηλεκτρονικού επιχειρείν, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους αλλά και τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν κατά την εφαρμογή τους με ταυτόχρονη προσέγγιση, για περαιτέρω κατανόηση, συγκεκριμένων επιχειρηματικών κλάδων (τραπεζικού, αγροτικού, τουριστικού…)
  • Θα κατανοήσουν τα πολυμεσικά συστήματα και τις εφαρμογές τους στο μάρκετινγκ αλλά και μέσω διαδικτύου, θα ενημερωθούν για εφαρμογές που τελούν ήδη σε εφαρμογή και θα προσπαθήσουν να προσεγγίσουν νέες ευκαιρίες και προοπτικές
  • Θα εμβαθύνουν στην έννοια του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ προϊόντων και υπηρεσιών κατανοώντας ταυτόχρονα τις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητες των νέων μέσων τεχνολογίας
  • Θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται την έννοια της διασφάλισης της πληροφορίας, τους κώδικες διόρθωσης των λαθών κατά την μετάδοση και αποθήκευση της πληροφορίας αλλά και τη λειτουργία των κρυπτογραφικών συστημάτων
Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by