Τομείς - Κατευθύνσεις


To Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος έχει διαμορφωθεί βάσει διεθνών προτύπων και σε συνάρτηση με τις ανάγκες της αγοράς, στοχεύοντας στην αποτελεσματική κατάρτιση των σπουδαστών του στο ευρύτερο αντικείμενο του μάρκετινγκ, με ιδιαίτερη έμφαση στις νέες τεχνολογίες και τη χρήση υπολογιστών.

Αξίζει σε αυτό το σημείο να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, επαγγέλματα με πολύ θετικές προοπτικές είναι ουσιαστικά εκείνα που συνδέονται με την υψηλή τεχνολογία, την πληροφορική, το διαδίκτυο και τις τηλεπικοινωνίες, ενώ, πιο συγκεκριμένα ο συνδυασμός των οικονομικών σπουδών με την καλή γνώση της πληροφορικής εμπεριέχει επίσης θετικές προοπτικές για μία καλή επαγγελματική πορεία. Εξίσου θετικές αναδεικνύονται και οι προοπτικές για πτυχιούχους με εξειδίκευση στο χώρο των τροφίμων ή του τουρισμού, τομείς που ανέκαθεν αποτελούσαν τη «βαριά βιομηχανία» της χώρας μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Τμήμα μας, όντας στο κέντρο των παραπάνω εξελίξεων, προσφέρει τρεις (3) διαφορετικές εξειδικεύσεις μέσω αντιστοίχων τομέων:

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by