Τα Blogs των φοιτητών

Γίνε blogger και πάρε 10!

Κάθε χρόνο, για τα τελευταία 3 χρόνια στο 7ο εξάμηνο της σχολής μας, οι φοιτητές της κατεύθυνσης Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ έχουν ένα μάθημα διαφορετικό από τα άλλα: Πρέπει να κατασκευάσουν ένα θεματικό Blog, με ελεύθερη επιλογή θέματος, το οποίο θα πρέπει να συντηρούν, αναπτύσσουν και προωθούν στο διαδίκτυο.

«Κατά την διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές του Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ αποκτούν πολλές γνώσεις στην κατασκευή και στον σχεδιασμό Ιστοχώρων. Σε αυτό το μάθημα όμως στόχος είναι  να αποκτήσουν οι φοιτητές πρακτική γνώση για το πώς είναι να διατηρείς έναν ιστοχώρο «ζωντανό» και να προσπαθείς να αυξήσεις συνεχώς την επισκεψιμότητά του» - Μάνος Περακάκης – Διδάσκων

Οι τεχνικές προγραμματιστικές γνώσεις, δεν είναι ο βασικός σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος. Αυτές έχουν εξαντληθεί σε προηγούμενα μαθήματα και οι φοιτητές έχουν αποκτήσει ήδη επαρκή ευχέρεια πάνω σε αυτό. Έτσι, για την κατασκευή του Blog επιλέγουμε την γνωστή Ελληνική πλατφόρμα pblogs η οποία είναι ακετά ευέλικτη ενώ η κατασκευή ενός ιστολογίου μπορεί να γίνει απλά με την συμπλήρωση μιας φόρμας (όπως και στις περισσότερες blogging πλατφόρμες βέβαια).
Οι φοιτητές θα πρέπει πρώτα να βρουν ένα θέμα που τους ενδιαφέρει, ή που θα ήθελαν να ασχοληθούν και πιστεύουν ότι είναι μια καλή επιλογή για το blog τους. Αφού συμφωνήσουν το θέμα με τον διδάσκοντα, δημιουργούν το Blog και ξεκινούν την ενημέρωσή του.
 Στη διάρκεια του εξαμήνου μαθαίνουν τεχνικές βελτίωσης επισκεψιμότητας (π.χ. SEO, Social SEO, email marketing), τρόπους προβολής στο διαδίκτυο (π.χ. banners, adwords, Twitter, Facebook), μεθόδους δημιουργίας εσόδων (π.χ. adsense), πρόσθετες δυνατότητες στον ιστοχώρο (widgets, newsletters) και ανάλυσης στατιστικών (με google Analytics). Γίνεται μεγάλη προσπάθεια να εφαρμοστούν όλες οι παραπάνω τεχνικές πρακτικά πάνω στα blogs της κάθε ομάδας ώστε να μην περιορίζεται η γνώση σε θεωρητικό μόνο επίπεδο αλλά σε πραγματική μελέτη της δυναμικής του ελληνικού διαδικτύου.

Η ομάδα με τις περισσότερες επισκέψεις στο τέλος του εξαμήνου παίρνει και τον καλύτερο βαθμό φυσικά (10) ! 

 TOP BLOGGERS 2010X Επισκέψεις (Visits) Σελιδοπροβολές (Pageviews) Eγγραφές (Posts) Σχόλια (Comments)
matzounia.pblogs.gr (Χριστοφόρου Φένια) 26.202 85.922 138 2.094
TsoKoBloGo.pblogs.gr
(Κουλαξίζη Ρούλα)
23.264 58.636 189 1.882
Problematization.pblogs.gr
(Μάρκογλου Παύλος)
14.661 32.327 59 1.146
         
Συνολικά
(για όλα τα blogs του 2010)
83.299 218.960 1.100 6.749

Πίνακας 1. Στατιστικά για τα 3 πρώτα Blogs σε επισκέψεις για το εαρινό εξάμηνο του 2010 καθώς και το σύνολο των blogs του εξαμήνου.
(Περιόδος περίπου 2,5 μηνών από 18/03/2010 έως 31/05/2010)

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by