Χρήσιμα Τηλέφωνα

Γενικό Νοσοκομείο Ιεράπετρας:
28423 40122
Δήμος:
28423 40300
ΚΤΕΛ:
28420 28237
Πυροσβεστική:
28423 80173
ΟΤΕ:
28420 22699
ΕΛΤΑ:
28420 22271
ΤΑΞΙ:
28420 26600
Αστυνομία:
28420 90160
Λιμεναρχείο:
28420 22294
Τροχαία:
28420 24200
Τελωνείο:
28420 24711
Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by