Ανακοίνωση

Μείωση επί της κανονικής τιμής εισιτηρίου σε ΚΤΕΛ

22/05/2013


Σας γνωρίζουμε ότι βάσει σύμβασης που έχει συνάψει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού με την Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (ΚΤΕΛ), πιλοτικά από τις 13 Μαΐου 2013 εφαρμόζεται πλήρως το άρθρο 3 της  ΚΥΑ Φ.5/11496/133/2011 (ΦΕΚ Β’ 2234) με το οποίο προβλέπεται ότι οι φοιτητές κάτοχοι της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας με την ένδειξη Δελτίο Εισιτηρίου καταβάλλουν:

α. το 50% επί της κανονικής τιμής εισιτηρίου σε όλες τις γραμμές των πόλεων όπου εδρεύει η σχολή των
δικαιούχων φοιτητών, οι οποίες (γραμμές) εξυπηρετούνται από υπεραστικά ΚΤΕΛ ΑΕ ή ΚΤΕΛ

β. το 50% επί της κανονικής τιμής του εισιτηρίου στις οδικές υπεραστικές γραμμές που συνδέουν τον τόπο
μόνιμης κατοικίας τους με την πόλη που εδρεύει η σχολή των δικαιούχων φοιτητών και αντίστροφα.

γ. στις υπόλοιπες αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες της χώρας στους ανωτέρω φοιτητές χορηγείται έκπτωση 25% επί της κανονικής τιμής του εισιτηρίου.

Δείτε την σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού εδώ.

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by