Ανακοίνωση

Βελτίωση βαθμολογίας μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2013 - 2014 (αιτήσεις από 01/04/2014 - μέχρι 11/04/2014)

27/03/2014


Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα βελτίωσης βαθμολογίας, μόνο μία φορά ανά θεωρητικό μάθημα, σε πέντε κατά το μέγιστο μαθήματα ύστερα από σχετική αίτηση στη γραμματεία του τμήματος. Αφορά φοιτητές/τριες, οι οποίοι προκειμένου να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους οφείλουν μαθήματα με συνολικό άθροισμα μικρότερο ή ίσο των 32 ωρών.

Για το εαρινό εξάμηνο 2013 – 2014 η διαδικασία βελτίωσης βαθμολογίας μαθημάτων (των μαθημάτων της εξεταστικής Ιουνίου) θα πραγματοποιείτε  αρχή του εξαμήνου με σκοπό να μπορούν οι φοιτητές να συμμετέχουν και στις εργασίες/προόδους των μαθημάτων που επιθυμούν να βελτιώσουν τον βαθμό τους εκτός από την τελική εξέταση. Η αίτηση βελτίωσης βαθμολογίας είτε θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά αποστέλλοντας την στο emarktei@gmail.com με θέμα "Αίτηση βελτίωσης βαθμολογίας μαθημάτων" είτε θα κατατίθεται στην γραμματεία του τμήματος από Τρίτη 01/04/2014 μέχρι και Παρασκευή 11/04/2014.

Ο νέος βαθμός θα προκύπτει σε κάθε περίπτωση διαφορετικά όπως πιο κάτω αναλύετε:

  • για μάθημα που δεν έχει αλλάξει ο καθηγητής από την τελευταία φορά που ο φοιτητής/τρια είχε δηλώσει το μάθημα, τότε ο βαθμός θα προκύπτει από την υποχρεωτική/προαιρετική εργασία/πρόοδο εάν υπάρχει (κατόπιν συνεννόησης με τον καθηγητή: μπορεί να κρατηθεί ο παλιός βαθμός ή μπορεί να χρειαστεί να γίνει εκ νέου εργασία/πρόοδος) και την τελική εξέταση.
  • για μάθημα που έχει αλλάξει ο καθηγητής από την τελευταία φορά που ο φοιτητής/τρια είχε δηλώσει το μάθημα, τότε ο βαθμός θα προκύπτει από την υποχρεωτική/προαιρετική  εργασία/πρόοδο εάν υπάρχει και την τελική εξέταση.

Οι φοιτητές/τρια θα πρέπει επίσης να εγγράφονται μέσω του e-class στα μαθήματα για τα οποία επιθυμούν να βελτιώσουν την βαθμολογία με σκοπό την ενημέρωση τους όσον αφορά εργασίες/προόδους και ύλη εξεταστικής.

Σε περίπτωση μη βελτίωσης της βαθμολογίας διατηρείται ο βαθμός της αρχικής αξιολόγησης.

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by