Ανακοίνωση

Παράταση στις on-line ανανεώσεις εγγραφών – δηλώσεις μαθημάτων μέχρι Κυριακή 09/03/2014

06/03/2014


Οι ανανεώσεις εγγραφών-δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2013-14 παρατείνονται μέχρι Κυριακή 09/03/2014 μέσω της on-line Pandora (http://online.teicrete.gr/), με έναρξη μαθημάτων 04/03/2014.

Μπορείτε να βρείτε οδηγίες για να πάρετε κωδικό εάν δεν έχετε και να χρησιμοποιήσετε το σύστημα στην παρακάτω ανακοίνωση «Διαδικασία χορήγησης κωδικού».

Μπορείτε να δηλώσετε τα μαθήματα των εξαμήνων 2,4,6 ενώ θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα του 4ου και 6ου εξαμήνου και από το 2ο εξάμηνο μόνο το Μίγμα Μάρκετινγκ και η Μακροϊκονομία. Για τη δήλωση μαθημάτων ώστε να κάνετε σωστή δήλωση πατήστε εδώ, όπου για τη διευκόλυνση σας τα μαθήματα που δεν μπορείτε να δηλώσετε είναι με γκρίζο χρώμα.

Εάν κατά την ανανέωση εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων στην on line Pandora αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, τότε μπορείτε να στέλνετε email στο emarktei@gmail.com με θέμα « Πρόβλημα στην on line Pandora » με αναλυτικά τα στοιχεία σας και αναλυτικά το πρόβλημα που αντιμετωπίσατε.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

 1. Το σύνολο των διδακτικών ωρών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 32 ώρες που θα μπορούν να δηλώνουν οι φοιτητές μέσα από την on line pandora χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα προαιρετικά και τα κατοχυρωμένα.
 2. Τα μαθήματα με τελικό βαθμό 4.0 έως 4,9 θεωρούνται κατοχυρωμένα  και οι ώρες τους δεν προσμετρούνται για μέχρι 2 « κατοχυρωμένα »  θεωρητικά μαθήματα και 2  « κατοχυρωμένα » εργαστηριακά μαθήματα.
 3. Μάθημα που δεν θα δηλώνεται, ο βαθμός του θα θεωρείται άκυρος.
 4. Μπορείτε να δηλώσετε έως 2 προαιρετικά μαθήματα. Προαιρετικά είναι μόνο με κωδικό ΔΔΠ.(π.χ το ΔΔΠ022 Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων  είναι το Προαιρετικό ενω το ΔΔ6004 Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων είναι το υποχρεωτικό επιλογής)
 5. Σπουδαστές/στριες που δηλώνουν για πρώτη φορά μάθημα το οποίο περιλαμβάνει θεωρία και εργαστήριο θα πρέπει να τα δηλώσουν και τα δύο. (Αν δηλωθεί μόνο το ένα από τα δύο, το μάθημα δε θα φαίνεται δηλωμένο)
 6. Οι φοιτητές που έχουν περάσει όλα τα μαθήματα και έχουν μόνο Πρακτική ή Πτυχιακή θα πρέπει να κάνουν κανονικά ανανέωση εγγραφής μέσα από την online Pandora. Με την επιλογή "Δήλωση Μαθημάτων" θα εμφανιστεί το μήνυμα "Δεν έχετε κάνει ανανέωση αυτό το εξάμηνο" και θα πατήσετε την ένδειξη "εδώ" όπως φάνετε πιο κάτω. Επειδή η Πτυχιακή και η Πρακτική δεν υπάρχουν στην online Pandora το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνουν ανανέωση χωρίς να επιλέξουν κανένα μάθημα.
 7. Καταργούνται οι αλυσίδες για όλους τους σπουδαστές και χωρίς προϋποθέσεις.
 8. Με απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κρήτης, αρ.πράξης 15/01/10/2013, θέμα 15ο (Ε.Η.Δ)-Δήλωση τελευταίων μαθημάτων, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14  οι φοιτητές οι οποίοι προκειμένου να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους οφείλουν μαθήματα με συνολικό άθροισμα μικρότερο ή ίσο των 32 διδακτικών ωρών, μπορούν να δηλώσουν όλα τα μαθήματα αυτά ανεξαρτήτως εξαμήνου που διδάσκονται, υπό την προϋπόθεση ότι τα μαθήματα που δεν διδάσκονται στο εξάμηνο που δηλώνονται ο φοιτητής θα τα έχει παρακολουθήσει και θα έχει την υποχρέωση τελικής εξέτασης. Επειδή όμως η on line Pandora δεν υποστηρίζει την παραπάνω διαδικασία δήλωσης μαθημάτων ανεξαρτήτως εξαμήνου που διδάσκονται υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις  θα πρέπει ( εκτός από την on line ανανέωσης εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων ) να καταθέσουν στην γραμματεία του τμήματος  την δήλωση τους με τα παραπάνω μαθήματα. Επίσης μπορούν να υποβάλλουν την δήλωση  ηλεκτρονικά  , χρησιμοποιώντας τη δήλωση μαθημάτων αφού την κατεβάσουν και μαρκάρουν με πράσινο χρώμα όλα τα μαθήματα που επιθυμούν (έως 32 ώρες μαζί με τα μαθήματα που δεν μπορούν να δηλωθούν στην on line Pandora) και συμπληρώσουν αναλυτικά  τα στοιχεία τους να αποστείλουν την αίτηση-δήλωση με θέμα « Δήλωση μαθημάτων-ανεξαρτήτως εξαμήνου που διδάσκονται » στο email emarktei@gmail.com .
 9. Η επιστροφή των βιβλίων που έχουν δανειστεί φοιτητές από την βιβλιοθήκη είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση της ανανέωσης εγγραφής.

   

  Προσοχή:

  • Oι φοιτητές-τριες θα έχουν πλήρη ευθύνη για τη σωστή συμπλήρωση της δήλωσης μαθημάτων τους.
  • Δεν θα στέλνονται e-mail επιβεβαίωσης από την Γραμματεία.

   

   

   

  Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

  Δρ.Στυλιανός Παπαδάκης

  Αναπληρωτής Καθηγητής

   

   

   


   

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by