Ανακοίνωση

Software που χρησιμοποιούμε στο Τμήμα

03/04/2014


Όσοι φοιτητές χρειάζονται software που χρησιμοποιούμε στο Τμήμα μπορούν να απευθύνονται στο τεχνικό τμήμα για βοήθεια κάθε Παρασκευή 11:00 – 13:00 στους φοιτητές πρακτικής άσκησης.

 

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by