Ανακοίνωση

Πρόσκληση για Συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο "European Recovery Leadership – Striving Forward"

12/05/2014


Καλούνται οι φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος που θέλουν να παρακολουθήσουν Θερινό Σχολείο “EuropeanRecoveryLeadershipStrivingForward” (http://www.euleradership.teicrete.gr/) να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους με e-mail στον συντονιστή του προγράμματος Επίκουρο Καθηγητή Βαγγέλη Τσουκάτο (tsoukat@staff.teicrete.gr). Είναι μια μοναδική ευκαιρία να συναντήσετε και να δουλέψετε μαζί με φοιτητές και φοιτήτριες από 7 πανεπιστήμια της Ευρώπης και περίπου 20 εθνικότητες (http://www.euleradership.teicrete.gr/index.php/course/students) και να διδαχθείτε από μια διεθνή ομάδα καθηγητών (http://www.euleradership.teicrete.gr/index.php/course/students/tutors ).

 

Προυποθέσεις Συμμετοχής (http://www.euleradership.teicrete.gr/index.php/apply/entry-requirements ): Στο πρόγραμμα θα γίνουν δεκτοί/δεκτές το πολύ 10 φοιτητές και φοιτήτριες εγγεγραμμένοι/ες στο 6ο ή μεγαλύτερο τυπικό εξάμηνο σπουδών και με πιστοποιημένη, με κατάλληλο πτυχίο, γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Η επιλογή θα γίνει με κριτήριο τα παραπάνω και την συνολική τους βαθμολογία.

Τρόπος και Χρόνος Υλοποίησης: Εγκαταστάσεις του ΤΕΙ στο Ηράκλειο από 7 έως 18 Ιουλίου 2014. Όλα τα μαθήματα θα διδαχθούν στην Αγγλική Γλώσσα. Για φοιτητές και φοιτήτριες που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα έχει προβλεφθεί παραμονή τους στην Φοιτητική Εστία με ημερήσιο κόστος € 4,00.

Ακαδημαϊκή Αναγνώριση :Aπαλλαγή από την παρακολούθηση του μαθήματος Εισαγωγή στην Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, Προαιρετικό του Προγράμματος σπουδών στους φοιτητές που θα παρακολουθήσουν επιτυχώς το θερινό Σχολείο. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα: Όλες οι λεπτομέρειες του προγράμματος είναι διαθέσιμες από τον κεντρικό του ιστότοπο http://www.euleradership.teicrete.gr/ Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων είναι διαθέσιμο από http://www.euleradership.teicrete.gr/index.php/course/course-plan

Σκοπός και Στόχοι του Προγράμματος: Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην υποστήριξη των νέων στην ανάπτυξη νοοτροπίας, συμπεριφοράς , στάσης και γνώσης για το πώς , ως μελλοντικούς ηγέτες, να απαντήσουν στις προσκλήσεις της διατήρησης ζωντανών των επιχειρήσεών τους κάτω από συνθήκες ενώ ταυτόχρονα θα ετοιμάζονται για την μετά κρίση εποχή. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην παροχή κινήτρων στους φοιτητές ώστε να δουν την τρέχουσα κρίση ως πηγή Ευκαιριών.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by