Ανακοίνωση

Προκήρυξη για πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

19/05/2014


Σας ενημερώνουμε ότι η προκήρυξη για την πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων  καθώς και η προκήρυξη για την πρόσληψη  Πανεπιστημιακών Υποτρόφων για το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και τα απαραίτητα έντυπα, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Κρήτης www.teicrete.gr

Όπως αναγράφεται στη προκήρυξη, είναι απαραίτητη η εγγραφή του υποψηφίου στην Πλατφόρμα Διαχείρισης Αιτήσεων Επιστημονικών & Εργαστηριακών Συνεργατών καθώς και Πανεπιστημιακών Υποτρόφων (Υποτρόφων Τ.Ε.Ι.) στη διεύθυνση http://candidate-prof.teicrete.gr και η καταχώρηση τόσο των στοιχείων επικοινωνίας και των προσόντων του όσο και τα γνωστικά αντικείμενα / ειδικότητες στα οποία θέτει υποψηφιότητα. Τα υποβληθέντα στοιχεία θα πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία με τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν στη γραμματεία.

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by