Ανακοίνωση

Χορήγηση Υποτροφιών του Προγράμματ​ος «Ολοκληρωμ​ένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων»

10/06/2014


Σας αποτελλουμε το Δελτίο Τύπου που αφορά την χορήγηση Υποτροφιών για εκπόνηση Μεταδιδακτορικής έρευνας ή τμήματος διδακτορικής διατριβής στις δότριες χώρες του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν) ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Υποτροφίες θα δοθούν σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Έλληνες ή έχοντες νόμιμη διαμονή πέντε ετών στην Ελλάδα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τμήμα των μεταπτυχιακών τους σπουδών επιπέδου διδακτορικού, καθώς και σε ερευνητές, προκειμένου να διεξάγουν μεταδιδακτορική έρευνα σε Ιδρύματα των Δότριων Χωρών. Η χρονική διάρκεια της υποτροφίας είναι έως 18 μήνες. Για τον σκοπό αυτό διατίθεται το ποσό των 600.000 €, με επιχορήγηση ανά υποψήφιο διδάκτορα/ερευνητή ύψους 5.000 €, το ελάχιστο, έως 30.000 €, το μέγιστο. Η σχετική επιχορήγηση θα καλύπτει μηνιαία τροφεία, δαπάνες διδάκτρων (εφόσον απαιτούνται) και έξοδα μετάβασης - επιστροφής.

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by