Ανακοίνωση

Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή φοιτητών στο πρόγραμμα κινητικότητας για σπουδές ERASMUS+ από 15/09 ως 10/10/2014

17/09/2014


Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή φοιτητών στο πρόγραμμα κινητικότητας για σπουδές ERASMUS+ από 15/09 ως 10/10/2014
 
Από το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνεται ότι η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης / Erasmus+ που αφορά τη μετάβαση για σπουδές στο εξωτερικό για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, θα πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα από 15/9 ως 10/10/2014.
 
Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας eforms.EDU (οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων βρίσκονται εδώ, παρακαλούμε να τις μελετήσετε προσεκτικά για την αποφυγή λαθών).
Με βάση τον οδηγό του προγράμματος Erasmus+ δικαίωμα συμμετοχής σε αυτό έχουν οι φοιτητές:
  • που έχουν ολοκληρώσει το 2ο έτος σπουδών τους
  • έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους στο 50% τουλάχιστον των μαθημάτων του συνολικού προγράμματος σπουδών τους
  • μπορούν να πιστοποιήσουν την επαρκή γνώση της ξένης γλώσσας στην οποία προσφέρονται μαθήματα στους φοιτητές Erasmus στο Ίδρυμα του εξωτερικού στο οποίο επιθυμούν να μεταβούν.
Επιπλέον η απόδοση στις σπουδές (όπως αποδεικνύεται από την αναλυτική βαθμολογία τους) είναι βασικό κριτήριο επιλογής.
 
Στη ίδια σελίδα μπορούν επίσης να υποβάλλουν αίτηση και όσοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.
  • Θα πρέπει πριν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης να έχει εγκριθεί από το φορέα του εξωτερικού η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. Η έγκριση αυτή θα φαίνεται από το γράμμα αποδοχής που βρίσκεται στη σελίδα: Δικαιολογητικά συμμετοχής για Πρακτική Ασκηση  το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί ως συνημμένο έγγραφο με την αίτηση συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το φορέα υποδοχής.
  • Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης.
Για την πρακτική άσκηση δεν υπάρχει προθεσμία στην υποβολή αιτήσεων.
 

Διαδικασία Διορθώσεων στην Αίτηση από το Φοιτητή - Άλλες Ενέργειες

Ο φοιτητής καθόλη τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων (για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ως και τις 10 Οκτωβρίου του 2014) έχει το περιθώριο να εισέλθει στη βάση και να υποβάλλει την αίτησή του.

Επιπλέον ως και τις 10 Οκτωβρίου έχει το περιθώριο για την αίτηση που έχει ήδη υποβάλλει να κάνει τροποποιήσεις θέλει.
Μετά τις 10 Οκτωβρίου οι αιτήσεις θα προωθηθούν για αξιολόγηση και μόλις ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία ο φοιτητής θα ενημερωθεί για την τελική απόφαση που έχει ληφθεί καθώς και για τις ενέργειες που απαιτούνται από εκεί και πέρα σε περίπτωση που η αίτησή του γίνει τελικά δεκτή (η διαδικασία που ακολουθείται στη συνέχεια για όσες αιτήσεις εγκριθούν εξαρτάται από το κάθε Τμήμα και τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο - οι φοιτητές σε κάθε περίπτωση θα ενημερωθούν μέσω ανακοινώσεων ή με απευθείας e-mail στον προσωπικό τους λογαριασμό).
Τέλος, σημειώνεται για το χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου ως 10 Οκτωβρίου του 2014 θα γίνονται δεκτές μόνο αιτήσεις που αφορούν παρακολούθηση μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 καθώς και για την υλοποίηση πρακτικής άσκησης καθόλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015. Η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στο επόμενο χειμερινό εξάμηνο σπουδών (του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016) θα ξεκινήσει μέσα στο Μάρτιο του 2015 σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στο μέλλον.
Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by