Ανακοίνωση

Δήλωση προαιρετικών μαθημάτων της ΜΟ.Κ.Ε. μέχρι Δευτέρα 20/10/2014

23/09/2014


Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετέχουν δια ζώσης ή  εξ’ αποστάσεως στα μαθήματα της «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε) Τ.Ε.Ι Κρήτης», να κάνουν εγγραφή με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας που μπορούν να την ανακτήσουν στον ακόλουθο σύνδεσμο  https://moke.teicrete.gr/en/register-to-class, μέχρι Δευτέρα 20/10/2014.

Τα μαθήματα συγκεκριμένα είναι: 1) «Εισαγωγή στην Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» 2) «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων Καινοτομικών Εφαρμογών». Είναι διατμηματικά και εντάσσονται στα προγράμματα σπουδών της  Ανώτατης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο (ως υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν ή προαιρετικά). Απευθύνονται  δε στους φοιτητές/ιες όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης, που φοιτούν τυπικά στο ΣΤ’ και Ζ’ Εξάμηνο του κάθε Τμήματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να παρακολουθήσουν οι φοιτητές/ιες το μάθημα «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων Καινοτομικών Εφαρμογών» είναι η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος «Εισαγωγή στην Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα».

Σας υπενθυμίζουμε ότι  στους φοιτητές/ιες που θα παρακολουθήσουν και τα δύο μαθήματα θα χορηγείται ειδικό πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης.

Tηλ. Γραμματείας ΜΟΚΕ: 2810-379.169.

 

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by