Ανακοίνωση

Δήλωση Τελευταίων Μαθημάτων

29/10/2014


Με απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κρήτης, αρ.Πράξης 52/17/10/2014, θέμα 16ο (Ε.Η.Δ)-Δήλωση τελευταίων μαθημάτων,

Οι φοιτητές οι οποίοι είτε :

α) Προκειμένου να περατώσουν τον προβλεπόμενο κύκλο μαθημάτων και έχουν ολοκληρώσει μαθήματα στα οποία αντιστοιχεί άθροισμα μεγαλύτερο ή ίσο των 170 διδακτικών μονάδων (ECTS), χωρίς να προσμετρούνται μονάδες από πτυχιακή ή πρακτική.

β) Εμπίπτουν στη νομοθετική ρύθμιση για διαγραφή το 2015 (σύμφωνα με το Ν.4283/10/09/2014 ΦΕΚ 189 Α΄)

Μπορούν να δηλώσουν για τελική εξέταση όλα τα απομένοντα μαθήματα, ανεξαρτήτως εξαμήνου το οποίο διδάσκονται , υπό την προϋπόθεση ότι τα μαθήματα που δεν διδάσκονται στο τρέχον εξάμηνο, θα τα έχουν παρακολουθήσει και θα είναι μόνο υπόχρεοι της τελικής εξέτασης. Οι δηλώσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά από 29/10/2014 μέχρι και 18/11/2014 μέσω της onlinepandora.

Σε περίπτωση που υπάρχουν εργαστηριακά μαθήματα στα οποία φοιτητές οφείλουν μόνο την τελική εξέταση, (δηλαδή αυτοί που έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο τουλάχιστον μια φορά και δεν έχουν κοπεί από απουσίες αλλά από βαθμό ) δεν θα  υπάρξει δυνατότητα ηλεκτρονικών δηλώσεων εργαστηρίων μέσω της onlinepandoraαλλά :

α) θα πρέπει οι φοιτητές που βρίσκονται στην Ιεράπετρα  να καταθέσουν στην γραμματεία του τμήματος την δήλωση τους με τα παραπάνω εργαστηριακά μαθήματα.

β) για τους φοιτητές εκτός Ιεράπετρας μπορούν να υποβάλλουν την δήλωση τους, χρησιμοποιώντας την δήλωση μαθημάτων αφού την κατεβάσουν και :

1.      συμπληρώσουν αρχικά αναλυτικά τα στοιχεία τους πάνω στη δήλωση (επώνυμο, όνομα, αριθμός μητρώου, email, τηλέφωνο κινητό και σταθερό κτλπ)

2.       μαρκάρουν με πράσινο χρώμα τα εργαστηριακά μαθήματα που επιθυμούν να δηλώσουν

3.       Συμπληρώσουν στη δεύτερη σελίδα της δήλωσης στο κάτω μέρος Ημερομηνία και το ονοματεπώνυμο τους

να την αποστείλουν την αίτηση-δήλωση με θέμα « Δήλωση τελευταίων εργαστηριακών μαθημάτων» στο email:  emarktei@gmail.com ενώ η γραμματεία θα κάνει τον απαραίτητο έλεγχο και εν συνεχεία την δήλωση του εργαστηριακού μαθήματος.

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by