Ανακοίνωση

ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ-ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

30/03/2015


ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015.

Ανακοινώνεται στους φοιτητές που δικαιούνται φοιτητικό στεγαστικό επίδομα,ότι μπορούν να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση για την έκδοση του απαιτούμενου πιστοποιητικού. (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ)

Η αίτηση δύναται να γίνει ηλεκτρονικά και από

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Το πιστοποιητικό στεγαστικού επιδόματος είναι το δικαιολογητικό νο.3α (πιστοποιητικό καλής επίδοσης ) που πρέπει να κατατεθεί μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που αναφέρει η παρακάτω ανακοίνωση

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2014-15- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 
Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by