Ανακοίνωση

ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15

10/03/2015


Με απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κρήτης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-15:

Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν ήδη συμπληρώσει μαθήματα με συνολικό άθροισμα διδακτικών μονάδων μεγαλύτερο ή ίσο του 180, μη συμπεριλαμβανομένων πρακτικής άσκησης και πτυχιακής εργασίας, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, μπορούν δηλώσουν όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξαρτήτως εξαμήνου, υπό την προϋπόθεση ότι τα μαθήματα που δεν διδάσκονται στο τρέχον εξάμηνο , ο φοιτητής θα τα έχει παρακολουθήσει και θα έχει μόνο την υποχρέωση της τελικής εξέτασης.

Οι δηλώσεις αυτές, θα γίνουν ηλεκτρονικά το διάστημα από 16/03/2015 έως 22/03/2015.

 Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
 Δρ.Στυλιανός Παπαδάκης

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by