Ανακοίνωση

Aνάληψη πτυχιακών εργασιών Εαρινού εξαμήνου 2017-18 παρατάση μέχρι 30/04/2018

03/04/2018


Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν την πτυχιακή τους εργασία το εαρινό εξάμηνο 2017 - 2018, να επικοινωνήσουν πρώτα με τους καθηγητές για να συμφωνήσουν σε κάποιο από τα διαθέσιμα θέματα. Εφόσον συμφωνηθεί το θέμα, τότε πρέπει να συμπληρωθεί το Έντυπο Εισήγησης και να σταλεί με e-mail από κάθε επιβλέποντα καθηγητή (κοινοποίηση και στον φοιτητή) στον κ. Γεώργιο Μαστοράκη (mastorakis@gmail.com) μέχρι και  30/04/2018. Οι διαθέσιμοι καθηγητές για το εαρινό  εξάμηνο 2017 - 2018 είναι οι παρακάτω:


Καπανταϊδάκης Γιάννης
Κοκκινάκης Μάνος
Μεραμβελιωτάκης Γεώργιος  
Παναγιωτάκης Κώστας
Περακάκης Μάνος
Τριχάς Νικόλαος

 

Οι φοιτητές επίσης πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος σε έντυπη μορφή τη σχετική Αίτηση Aνάληψης, με γνήσιες υπογραφές του φοιτητή και του επιβλέποντα καθηγητή καθώς και επισυναπτόμενο το Έντυπο Εισήγησης μέχρι και 30/04/2018.

Φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται εκτός Ιεράπετρας θα πρέπει σε να αποστείλουν νωρίτερα την Αίτηση Ανάληψης συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον φοιτητή (με γνήσια υπογραφή) και το Έντυπο Εισήγησης με σκοπό την εμπρόθεσμη παραλαβή τους από τη Γραμματεία στην διεύθυνση:                                                  

Υπόψη Γραμματείας
Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Κ. Παλαμά & Ι. Κακριδή
Τ.Κ. 72200
Ιεράπετρα, Κρήτη

Χρήσιμα έντυπα για πτυχιακές

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά το σχετικό υλικό που υπάρχει στην ιστοσελίδα του τμήματος για την εκπόνηση της πτυχιακής σας εργασίας:

Θα θέλαμε επίσης να σας επιστήσουμε την προσοχή σας στα παρακάτω προβλήματα που συνήθως παρατηρούνται κατά τη διάρκεια δήλωσης και εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας:

1) Αναζητάτε επιβλέπων καθηγητή/τρια και θέμα λίγες ημέρες πριν την λήξη της ημερομηνίας δήλωσης πτυχιακής εργασίας με αποτέλεσμα να μην γίνεται σωστή αναζήτηση θέματος και περιγραφή του στα σχετικά έντυπα. Φροντίστε για την άμεση συνεννόηση με τον καθηγητή σας, δεδομένου ότι δεν θα δοθεί παράταση στην τελική ημερομηνία δήλωσης της πτυχιακής εργασίας.

2) Παραμελείτε την πτυχιακή σας εργασία και ασχολείστε λίγο πριν λήξει το ένα έτος που είναι και το μέγιστο χρονικό διάστημα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας, το οποίο έχουμε αποφασίσει στο τμήμα μας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην ολοκληρώνεται η πτυχιακή εργασία στο χρονικό διάστημα που απαιτείται και να καθυστερείτε την κτήση του πτυχίου σας.

Με δεδομένα τα παραπάνω προβλήματα, αναπροσαρμόσαμε το μάθημα Σεμινάριο Τελειοφοίτων στα πλαίσια του οποίου θα μπορείτε να προετοιμάζετε το θέμα της πτυχιακής σας εργασίας. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να του δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα. Επίσης φροντίστε τα αποτελέσματα της πτυχιακής σας εργασίας να ολοκληρώνονται άμεσα σε διάστημα 6-8 μηνών, έτσι ώστε να υπάρχει χρόνος για τη συγγραφή της και την αξιολόγησή της πριν περάσει το χρονικό διάστημα των 12 μηνών. Αυτό το χρονικό διάστημα είναι αρκετό για να προγραμματίσετε τις υποχρεώσεις σας. Θα σας παρακαλούσα έγκαιρα και με υπευθυνότητα να κάνετε τις επιλογές σας έτσι ώστε να μην βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να ακυρώνουμε τις πτυχιακές εργασίες.

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by