Ανακοίνωση

Τρόπος εξέτασης φοιτητών με δυσλεξία - αιτήσεις μέχρι Παρασκευή 29/05/2015

27/03/2015


Παρακαλούνται οι φοιτητές του τμήματος μας , που παρουσιάζουν Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή στο Γραπτό λόγο-Μαθησιακές Δυσκολίες ( Δυσλεξία) και επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά στις γραπτές εξετάσεις του Εαρινού Εξαμήνου 2014-15 να καταθέσουν στην γραμματεία του Τμήματος μέχρι 29/05/2015 αίτηση συνοδευόμενη από γνωμάτευση του αρμόδιου φορέα.
Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by