Ανακοίνωση

Βελτίωση βαθμολογίας μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2014 - 2015 (αιτήσεις μέχρι 02/06/2015)

14/05/2015


Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα βελτίωσης βαθμολογίας, μόνο μία φορά ανά θεωρητικό μάθημα, σε πέντε κατά το μέγιστο μαθήματα ύστερα από σχετική αίτηση στη γραμματεία του τμήματος. Αφορά φοιτητές/τριες, οι οποίοι προκειμένου να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους οφείλουν μαθήματα με συνολικό άθροισμα μικρότερο ή ίσο των 32 ωρών.

Η αίτηση βελτίωσης βαθμολογίας είτε θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά αποστέλλοντας την στο emarktei@gmail.com με θέμα "Αίτηση βελτίωσης βαθμολογίας μαθημάτων" είτε θα κατατίθεται στην γραμματεία του τμήματος  μέχρι  02/06/2015.

Ο νέος βαθμός θα προκύπτει σε κάθε περίπτωση διαφορετικά όπως πιο κάτω αναλύετε:

  • για μάθημα που δεν έχει αλλάξει ο καθηγητής από την τελευταία φορά που ο φοιτητής/τρια είχε δηλώσει το μάθημα, τότε ο βαθμός θα προκύπτει από την υποχρεωτική/προαιρετική εργασία/πρόοδο εάν υπάρχει (κατόπιν συνεννόησης με τον καθηγητή: μπορεί να κρατηθεί ο παλιός βαθμός ή μπορεί να χρειαστεί να γίνει εκ νέου εργασία/πρόοδος) και την τελική εξέταση.
  • για μάθημα που έχει αλλάξει ο καθηγητής από την τελευταία φορά που ο φοιτητής/τρια είχε δηλώσει το μάθημα, τότε ο βαθμός θα προκύπτει από την υποχρεωτική/προαιρετική  εργασία/πρόοδο εάν υπάρχει και την τελική εξέταση.

Οι φοιτητές/τρια θα πρέπει επίσης να εγγράφονται μέσω του e-class στα μαθήματα για τα οποία επιθυμούν να βελτιώσουν την βαθμολογία με σκοπό την ενημέρωση τους όσον αφορά εργασίες/προόδους και ύλη εξεταστικής.

Σε περίπτωση μη βελτίωσης της βαθμολογίας διατηρείται ο βαθμός της αρχικής αξιολόγησης.

 
 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Δρ.Στυλιανός Παπαδάκης

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by