Ανακοίνωση

E-mail Καθηγητών

26/01/2017


E-MAIL ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

 ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

eemanno@gmail.com

ΚΑΠΑΝΤΑΊΔΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

jkapad@csd.uoc.gr/ topkapad@gmail.com

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

manoskokkinakis@yahoo.gr

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

mastorakis@gmail.com

ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ

meramveliotakis@yahoo.gr

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

costas.panagiotakis@gmail.com

ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

niktrix@hotmail.com

ΚΑΜΠΕΛΗ ΝΑΝΤΙΑ

nantia.kampeli@gmail.com

ΑΣΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

n.astroulakis@gmail.com

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by