Ανακοίνωση

Ανακοίνωση για το στεγαστικό επίδομα

12/06/2015


Όπως γνωρίζεται και σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου παιδείας καθορίζεται τα αιτήματα για έκδοση βεβαίωσης προόδου να γίνεται από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου κάθε έτους. Όμως οι αρμόδιες ΔΟΥ που είναι και οι τελικοί αποδέκτες των αιτήσεων των φοιτητών ,θεωρούν ότι η διαδικασία αυτή πρέπει να είναι ανοικτή για όλο το έτος χωρίς οι δικαιούχοι να χάνουν το δικαίωμα τους.

Για το σκοπό αυτό αποφασίστηκε ,να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται η διαδικασία με ανακοίνωση και τη μέγιστη δημοσιότητα από το τμήμα φοιτητικής μέριμνας για τους παραπάνω τρείς μήνες ώστε ο μέγιστος όγκος των φοιτητών να ενεργοποιούνται την περίοδο αυτή ,όμως παράλληλα να παραμένει ηλεκτρονικό σύστημα ανοικτό και να δέχεται αιτήματα των φοιτητών που δεν προσήλθαν την παραπάνω καθορισμένη περίοδο των τριών μηνών. Συνεπώς παρακαλούνται οι γραμματείες να εκδίδουν και να παραδίδουν στους φοιτητές τα πιστοποιητικά προόδου που θα εκδίδονται ύστερα από ηλεκτρονική αίτηση των φοιτητών καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.

Έτσι θα αποφευχθεί η σημαντική εργασιακή ενόχληση λόγω παραπόνων ,τηλεφωνημάτων κλπ. Ενημερωτικά σας αναφέρω ότι η πλειονότητα των ΑΕΙ ακολουθούν την προτεινόμενη τακτική.

 
Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by