Ανακοίνωση

Απορρόφηση Αποφοίτων του ΤΕΙ Κρήτης 2010-2013

01/10/2015


Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης πραγματοποιεί μελέτη για την «Απορρόφηση Αποφοίτων του ΤΕΙ Κρήτης 2010-2013» αποσκοπώντας στην καταγραφή πολύτιμων πληροφοριών για το ΤΕΙ Κρήτης και τους απόφοιτους του το διάστημα 2010-2013, με σκοπό την βελτίωση του Ιδρύματος στην αγορά εργασίας. Γι' αυτό το λόγο, η αφιέρωση λίγου χρόνου σας για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αποτελεί πολύτιμη συμβολή για την έρευνα. Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:https://goo.gl/yXHt6u
Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by