Ανακοίνωση

Διευκρίνιση - Αλλαγές στην εξεταστική περίοδο

11/01/2016


Σας διευκρινίζουμε ότι οι φοιτητές οι οποίοι εμπίπτουν στο άρθρο 6 παρ. 3 του ΦΕΚ 184/30-12-2015, θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, με την προϋπόθεση ότι τα έχουν δηλώσει και διδαχθεί σε προηγούμενα εξάμηνα.

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by