Ανακοίνωση

Email Καθηγητών

20/01/2016


E-MAIL ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ονοματεπώνυμο e-mail
ΚΑΠΑΝΤΑΊΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ jkapad@csd.uoc.gr
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ manoskokkinakis@yahoo.gr
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ mastorakis@gmail.com
ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ meramveliotakis@yahoo.gr
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ costas.panagiotakis@gmail.com
ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ niktrix@hotmail.com
ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ giatrakis@staff.teicrete.gr
ΑΣΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ n.astroulakis@gmail.com

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by