Ανακοίνωση

Πρακτική ΕΣΠΑ

17/02/2016


ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Η Πρακτική Άσκηση όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης υποστηρίζεται από το νέο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης» - ΕΣΠΑ 2014-2020 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Κατά το εαρινό εξάμηνο 2015-2016 θα τοποθετηθούν φοιτητές σε θέσεις πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ με ημερομηνία έναρξης στις 1/3 και 1/4/2016.

Ο φοιτητής που εκπληρώνει τις προϋποθέσεις για πρακτική άσκηση και επιθυμεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

Α) ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματός του (έως τις 19/2 για έναρξη στις 1/3 και έως τις 12/3 για έναρξη στις 1/4/2016):

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος , τηλ: 28420 89480-1

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Κρήτης ενημερώνει τους φοιτητές όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης ότι από 1/3/2016 ξεκινά νέο έργο «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης» - ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι φοιτητές που θα ενταχθούν στο έργο ΕΣΠΑ θα αποζημιώνονται, ανάλογα με τη θέση τοποθέτησης, ως εξής:

  • Στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (φοιτητές άνω των 25 ετών) με το ποσό των 523,50 € μηνιαίως (280,00 € από το έργο ΕΣΠΑ και 243,50 €  από τον εργοδότη)
  • Στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (φοιτητές κάτω των 25 ετών) με το ποσό των 456,50 € μηνιαίως (280,00 € από το έργο ΕΣΠΑ και 176,50 €  από τον εργοδότη)
  • Στις θεσμοθετημένες θέσεις του Δημόσιου και των ΟΤΑ με το  ποσό των 276,08 € μηνιαίως (100,00 € από το έργο ΕΣΠΑ και 176,08 € από το φορέα απασχόλησης)
  • Σε μη θεσμοθετημένες θέσεις του Δημόσιου με το ποσό των 269,00 € μηνιαίως από το έργο ΕΣΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος , τηλ: 28420 89480-1

Οδηγίες προς Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης

 Οι Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης που επιθυμούν να απασχολήσουν σπουδαστές για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, οφείλουν υποχρεωτικά να εγγραφούν και να πιστοποιηθούν στο Πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ του Υ.ΠΑΙ.Θ. http://atlas.grnet.gr/ (Όσοι Φορείς έχουν ήδη πιστοποιηθεί στο σύστημα, δεν απαιτείται η ενέργεια αυτή). Απαραίτητη ενέργεια για όλους τους Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης είναι η δημιουργία κωδικού θέσης Πρακτικής Άσκησης και η δημοσίευσή της στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ. Ο κωδικός θέσης συμπληρώνεται στο έντυπο.

Βεβαίωση Αποδοχής και Απασχόλησης για τον κάθε φοιτητή/τρια που επιθυμούν να απασχολήσουν.

Για   πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ επισκεφθείτε τον ιστότοπο https://praktiki.teicrete.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤHN ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ «ΑΤΛΑΣ»

Οδηγός Εγγραφής Φορέων Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by