Ανακοίνωση

Επείγουσα Ανακοίνωση Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας

11/04/2016


Προς όλους τους Φοιτητές.

Η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος  Κοινωνικής Πολιτικής προτίθεται να εξετάσει την κάλυψη  του υπολοίπου 50% του κόστους μεταφοράς των φοιτητών (το 50% καλύπτεται ήδη  από το σημερινό θεσμικό πλαίσιο ΠΑΣΟ).

Η κάλυψη της δαπάνης αφορά στις αστικές μετακινήσεις των φοιτητών από και προς το ΤΕΙ. Παρακαλούνται όσοι φοιτητές ανήκουν σε οικογένειες που πληρούν τα κριτήρια τα οποία τίθενται ως προς το εισόδημα και τις προϋποθέσεις ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής προς απόρους (ΤΕΒΑ)» όπως αυτές περιγράφονται στην αρ. Δ23/οικ. 19162/1277/27-5-2015,  να προσκομίσουν σχετικό έγγραφο που να αποδεικνύει την ένταξή τους στο αναφερόμενο πρόγραμμα, στο γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας,  το αργότερο μέχρι 13 Απριλίου 2016.

Το παραπάνω έγγραφο εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Μέριμνας ή από τους Δήμους που ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι.  

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας,

Παντελάκης Αντώνης
τηλ. 2810 379375

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by