Ανακοίνωση

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

10/05/2016


Ενημερώνουμε τους φοιτητές του ΤΕΙ Κρήτης ότι η διαδικασία κατάθεσης των Αιτήσεων –Δικαιολογητικών που αφορούν στο ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ του Έτους 2015 – 2016 ΑΛΛΑΞΕ. Έτσι, θα δημιουργηθεί μια κεντρική εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων με στόχο την μείωση της γραφειοκρατία και την συντόμευση χρόνου καταβολής του επιδόματος.

Προσοχή!

1. Οι αιτήσεις που αφορούν το Στεγαστικό Επίδομα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016, θα υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. Λεπτομέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας αυτής, θα ανακοινωθούν εγκαίρως.

2. Για τη διεκδίκηση στεγαστικού επιδόματος παλαιότερων ετών (ακαδημαϊκά έτη 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015), η κατάθεση των Αιτήσεων – Δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται χειρόγραφα στο Τμήμα.

Σημείωση: Τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αφορούν στο ακαδημαϊκό έτος που διεκδικείται το στεγαστικό επίδομα.

Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by