Ανακοίνωση

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

01/03/2017


Σας πληροφορούμε ότι για το χρονικό διάστημα από 01.04.2017 έως 30.09.2017 μπορεί να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο κατάστημα Σάμου (401) δύο (1) σπουδαστής της Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Δικαίωμα πρακτικής άσκησης έχουν μόνο οι σπουδαστές των παρακάτω τμημάτων:

Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διαχείρισης Πληροφοριών, Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων, Διεθνούς Εμπορίου, Συνεταιριστικών Οργανώσεων & Εκμεταλλεύσεων ή Διοίκησης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων & Οργανώσεων, Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση & το Εμπόριο, Βιομηχανικής Πληροφορικής, Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής, Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής, Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση & Οικονομία, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Εμπορίας & Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων, Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων, Διοικητικής Τεχνολογίας, Εμπορίας & Διαφήμισης (Μάρκετινγκ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται το αργότερο μέχρι 01-04-2017 να προσκομίσουν:

1. Βεβαίωση από το τμήμα Τ.Ε.Ι. για τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης

2. Σύμβαση πρακτικής άσκησης από το αντίστοιχο Τ.Ε.Ι. εις τριπλούν.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλ.:2273086001 κ.Θεοδωράκης ή 2273086016 κ. Δαγλή.

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by