Ανακοίνωση

rapidbounce | Θέσεις για πρακτική άσκηση

14/06/2017


Η εταιρεία πληροφορικής rapidbounce, με έδρα την Αθήνα, αναζητά φοιτητές για Πρακτική Άσκηση σχετικά με το Ηλεκτρονικό Εμπόρειο. Συγκεκριμένα οι φοιτητές θα ασχοληθούν με τα εξής αντικείμενα:

  • Google AdWords
  • Social Media
  • Email Marketing Campaigns
  • SEO

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο hr@rapidbounce.co. Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης, υπάρχει η δυνατότητα παραμονής στην εταιρεία.

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by