Ανακοίνωση

Αίτηση Πτυχίου

06/10/2012


Φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος θα πρέπει να συμπληρώνουν την αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού από τη γραμματεία επιλέγοντας με [x] το ”Χορήγηση Πτυχίου” και το “Πιστοποιητικό Γνώσης Η/Υ”. Για το πιστοποιητικό Γνώσης Η/Υ μπορείτε να βρείτε περισσότερα εδώ.

Πρέπει να υπολογίσετε το βαθμό πτυχίου σας κατεβάζοντας το excel που θα βρείτε εδώ με το άθροισμα στις ΔΜ να βγαίνει 230 για να είναι ορθή η συμπλήρωση του και να τοαποστέλλετε ηλεκτρονικά στο emarktei@gmail.com με θέμα "Βαθμός Πτυχίου".

Με ένα δευτερο, ξεχωριστό email ξανά στο emarktei@gmail.com, θα πρέπει να αποστείλετε ηλεκτρονικά την πτυχιακή σας στην βιβλιοθήκη του τμήματος με σκοπό να καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική κεντρική βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κρήτης (Nefeli). Το email αυτό θα εμπεριέχει:

 • Το ηλεκτρονικό κείμενο της πτυχιακής σε ένα ενιαίο αρχείο τύπου ACROBAT (pdf)  με δυνατότητα ανάγνωσης και εκτύπωσης.
 • Επίσης ένα αρχείο τύπου WORD (doc), με:
  1. τον τίτλο
  2. και μετάφραση του τίτλου στα αγγλικά,
  3. τη περίληψη της εργασίας
  4. και μετάφραση της περίληψης στα αγγλικά,
  5. καθώς και λέξεις κλειδιά σε ελληνικά και αγγλικά.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ
Θα πρέπει επίσης να:

 • μην έχετε εκκρεμότητα με δανεισμό βιβλίων στη βιβλιοθήκη
 • να καταθέσετε το ΠΑΣΟ σας στη γραμματεία
 • να καταθέσετε την κάρτα σίτισης σας (εάν έχετε) στη γραμματεία
 • να καταθέσετε το βιβλιάριο Υγείας του ΤΕΙ Κρήτης στη Γραμματεία (σε περίπτωση που έχετε πάρει)

 

 

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by