Ανακοίνωση

Απόκτηση Παραρτήματος Διπλώματος (αφορά πτυχιούχους)

31/03/2016


Το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, ΤΕΙ Κρήτης χορηγεί πλέον το παράρτημα διπλώματος (Diploma Supplement). Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πτυχιούχους του τμήματός μας που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν το παράρτημα διπλώματος στα ελληνικά και στα αγγλικά πως θα χρειαστεί να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες.

Θα πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως τα:

και να σταλούν με email στο emarktei@gmail.com.  Για τη συμπλήρωση του υποδείγματος υπάρχουν βοηθητικά σχόλια δίπλα από κάθε πεδίο. Πριν την αποστολή του word θα πρέπει να έχουν διαγραφεί όλα τα σχόλια και απαλειφθεί όλες οι κίτρινες σημειώσεις.

 

Σύντομη περιγραφή του Παραρτήματος  διπλώματος:

Το Europass Παράρτημα Διπλώματος είναι προσωπικό έγγραφο που χορηγείται σε απόφοιτους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια και Α.Τ.Ε.Ι.) μαζί με το πτυχίο τους. Δεν υποκαθιστά τον τίτλο σπουδών αλλά επισυνάπτεται σε αυτόν και συμβάλλει ώστε να είναι πιο εύκολα κατανοητός, ιδιαίτερα εκτός των συνόρων της χώρας προέλευσης.

Το Europass Παράρτημα Διπλώματος σχεδιάστηκε από την Ουνέσκο και το Συμβούλιο της Ευρώπης ενώ η εφαρμογή του ψηφίστηκε το 2004 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Απόφαση 2241/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με το ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων - Europass).

Το Europass Παράρτημα Διπλώματος αποτελεί επεξηγηματικό έγγραφο με πληροφορίες σχετικές με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών του δικαιούχου. Πρόκειται για ένα έγγραφο που δεν περιέχει αξιολογικές κρίσεις, ούτε δηλώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση του τίτλου στο εξωτερικό. Το Europass Παράρτημα Διπλώματος δεν είναι:

  • υποκατάστατο πρωτότυπου διπλώματος ή πτυχίου,
  • αυτόματο σύστημα που εγγυάται την αναγνώριση του τίτλου σπουδών.

Περισσότερα

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by