Ανακοίνωση

Υποβολή αιτήσεων για έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (με το ενσωματωμένο ΠΑΣΟ)

12/10/2012


Από 24/09/2012 οι φοιτητές του Τμήματός μας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση της νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας με πρόσβαση ως «Προπτυχιακός Φοιτητής» και είσοδος με τους γνωστούς κωδικούς (username – password) . Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας ή δεν έχετε πατήστε εδώ.

Η νέα ταυτότητα διαθέτει ισχυρά χαρακτηριστικά μηχανικής αντοχής, και ασφάλειας έναντι πλαστογραφίας. Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα, και να καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο). Οι ταυτότητες θα παραδίδονται στο σημείο παραλαβής που θα έχει επιλέξει ο κάθε φοιτητής κατά την υποβολή της αίτησής του, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Σημείο παραλαβής στην Ιεράπετρα είναι το υποκατάστημα της Vodafone.

Επιπλέον, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, παρέχεται άλλη μία κοινωνική υπηρεσία. Κάθε φοιτητής θα έχει τη δυνατότητα να δηλώνει τυχόν αλλεργίες τις οποίες έχει, καθώς και αν είναι ή επιθυμεί να γίνει δωρητής οργάνων. Η δήλωση των πληροφοριών αυτών, καθώς και η αναγραφή τους στην Ακαδημαϊκή Ταυτότητα είναι καθαρά προαιρετική. Μετά την εκτύπωση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας τα σχετικά με τις αλλεργίες και τη δωρεά οργάνων στοιχεία θα διαγράφονται από το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα.

Σε περίπτωση που έχετε οριστικοποιήσει την αίτηση σας αλλά έπειτα διαπιστώσετε ότι περιέχει λάθη θα πρέπει να επικοινωνήσετε με email στο o.karteri@staff.teicrete.gr με θέμα «ΠΑΣΟ» και να ζητάτε να οριστεί η αίτησή σας σε κατάσταση «χρειάζεται επεξεργασία». Επίσης σε περίπτωση υποβολής με λανθασμένα στοιχεία η αίτηση θα επιστρέφεται στο φοιτητή για διορθώσεις.

Προθεσμίες

Οι φοιτητές θα μπορούν να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση για απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα θα βρίσκεται στο σημείο παράδοσης εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την έγκριση της αίτησης του φοιτητή από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα θα παραμένει στο σημείο παράδοσης για δύο μήνες από την ημέρα της εκτύπωσής της και τη σχετική ειδοποίηση προς το φοιτητή. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν προσέλθει για την παραλαβή της ταυτότητας εντός των δύο μηνών, η αίτησή του θα θεωρείται άκυρη. Εάν ο φοιτητής επιθυμεί να παραλάβει την ακαδημαϊκή ταυτότητα μετά το πέρας των δύο μηνών, τότε υποβάλλει νέα αίτηση και ακολουθείται η διαδικασία από την αρχή.

Ημερομηνία λήξης του δικαιώματος χρήσης της Ταυτότητας και ως Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ)

Οι νέες ταυτότητες αναγράφουν την ακριβή περίοδο ισχύος του δικαιώματος του Φοιτητικού Εισιτηρίου. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν δικαιούται Φοιτητικό Εισιτήριο, η κάρτα επέχει θέση απλής ταυτότητας. Η ημερομηνία αυτή προκύπτει για τους προπτυχιακούς φοιτητές από το εξάμηνο φοίτησης.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της αναγραφόμενης στην Ταυτότητα ημερομηνίας λήξης, η Γραμματεία θα ακυρώνει μέσα από την εφαρμογή τις Ταυτότητες των φοιτητών που έχουν υπερβεί, το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία, χρονικό διάστημα δικαιώματος Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου. Ακύρωση Ταυτότητας μέσα από την εφαρμογή θα γίνεται και σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής αναστείλει ή διακόψει τις σπουδές του.

Τονίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι φοιτητές πρέπει να ανανεώσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο (Χειμερινό & Εαρινό).

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών στο τηλ. 210-7724375 (Δευτέρα- Παρασκευή 09:00-17:00).

Για υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης απόκτησης ακαδημαϊκής ταυτότητας πατήστε εδώ.

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by